HOME SERVICES PROJECTS CONTACT

Projects

Se några av våra referensprojekt nedan. Vi kan leverera allt från första skiss till färdig produkt.

Aeration pump that mitigates the problem of oxygen depletion ("hypoxia") in coastal zones. See more info on http://webap.ivl.se
BWN delivered everything from the first sketch to the final product.
Launching of the pump.
Windshield design project for Jennipher motorboat Profile view of the old versus the new windshield design.
BWN delivered a design package. This picture showing a 3D CAD rendering of the boat.
Jennipher built by Thore Berntsson and originally designed by Ocke Mannerfelt. Beatufull little daycruiser!
Automatiseringsprojekt för Pågen. BWN levererade mekaniskt konstruktionsunderlag.
Bandtransportör
I detta projekt samarbetade BWN med Teknik och Produktionskonsult.
Automated high pressure washing station for aluminium.
Delivery of mechanical design. Concept and workshop drawings.
Högtrycksteknik från Servi Teknik AB.
Bandtransportör till Pågen.
Delivery of mechanical design. Concept and workshop drawings.
Bandtransportör/Belt transporter.
Öppningsbar taksektion till exklusivt stall..
BWN levererade projektledning, idéskisser, mekanisk konstruktion, el-konstruktion med PLC-styrning, beräkningar och drifttagning av systemet.
CE-märkning enligt EU's maskindirektiv ingick i BWN's åtagande.
Accessramper till bilanläggning.
BWN levererade projektledning, konstruktion, beräkningar och medverkade vid installation.
Visualisering av körmönster och övergångar för smidig körning.