HOME SERVICES PROJECTS CONTACTS

Services

En liten konstruktionsbyrå som genom sin flexibilitet kan klara svåra utmaningar.

Projektledning och sourcing

Vi arbetar aktivt med ett stort nätverk av företag. I våra projekt klarar vi att ta fullt konstruktions och produktionsansvar för hela projekt inom specialanpassade produkter. Inom vårt nätverk finns också leverantörer inom mekanisk verkstadsindustri i lågkostnadsländer med vilka vi haft ett gott samarbete och vet att vi kan få god kvalité.

Allt arbete bedrivs i projektform och med Lean management som ledstjärna. Projekt planeras och bedrivs enligt den japanska filosofin "visuell projektstyrning". Vi minimerar slöserier och maximerar vår konkurrenskraft, något som omedelbart kommer våra kunder till nytta.

Konstruktion & Produktutveckling

Vi utför konstruktionsarbete i 3D-CAD. Specialiserade på kluriga mekaniska lösningar i framförallt stål, men även plast, olika fiberarmerade material och sandwich.

Beräkning

Beräkning av hållfasthet med hjälp av enklare FEM-beräkningar och mer avancerade balkmodeller för fackverk och plåtkonstruktioner.

Hydrostatiska och hydrodynamiska beräkningar av fartyg och båtars stabilitet, motstånd och framdrivningsegenskaper.

Vi är vana att jobba med klassninsregler såsom DNV, Lloyd´s register, Eurocode, m.fl.

Några av våra kunder och samarbetspartners

Ecoship Engineering
Fastighets AB Sundvalls
FKAB
GIGS Mekaniska AB
IVL - Svenska Miljöinstitutet
Leanskaparna
Mannerfelt Design Team
Specialteknik AB
Teknik och Produktionskonsult
Thule Fastighetsutveckling

Arbetsverktyg

Som hjälp för vårt kreativa arbete använder vi state of the art inom CAD och 3D.

Autodesk Inventor
Autodesk Autocad
Rhinoceros 3D

Områden

Vi arbetar idag inom i huvudsak fyra områden.

* Marin
* Automatisering
* Miljö/Energi
* Specialdesignade smidesprodukter till byggnader

Se även vår projekt-sida, för mer information.

Har du en utmaning till oss så tveka inte att ta kontakt!